IMG_8014-2IMG_8276-2IMG_7394-2IMG_9553-2IMG_0598-2IMG_8472-2IMG_5894-2

Här är en massa bilder från Pride paraden som gick av stapeln i lördags. Linda kom hem till mig klockan 9 på morgonen. Jag hade då bara fått fyra timmars sömn då ja var på Queens of Pop kvällen innan. Det bästa med att vara med Linda är att man kan vara kreativa ihop. Varken jag eller hon hade direkt någon plan hur vi skulle se ut. Allt vi visste var att vi ville ha glitter. Sen fick resten lösa sig på plats. Och faktiskt så kände jag mig riktigt jäkla cool och snygg. Tåget var också helt fantastiskt att gå. Detta var min 4 gång och man känner verkligen all kärlek runt omkring sig. Jag går för att stötta mina vänner, vänner som kanske inte har haft en lika enkel väg som min i livet. I alla fall när det kommer att hitta sig själv och när det kommer till den största kraften av alla – KÄRLEK! Där fördomar finns och där man hela tiden har folk som ser ner på en och nekar en rätten att älska vem man vill. Detta måste bort! Ju mer folk som ansluter sig och visar att det inte spelar någon roll, ju mer accepterat kanske det blir! Jag längtar till den dagen jag vaknar upp och den typen av fördom inte ens existerar. För det ska den inte!

— 

Here are a lot of pictures from the Pride parade that went to last Saturday. Linda came home to me at 9 o’clock in the morning. I only had four hours of sleep then yes at Queens of Pop the night before. The best thing about being with Linda is that you can be creative together. Neither I or she had any plans as to how to look. All we knew was that we wanted glitter. Then the rest had to settle in place. And in fact, I really felt really cool and cool. The train was also great to walk. This was my 4 time and you really feel all the love around. I go to support my friends, friends who may not have had an as easy path as mine in life. In any case, when it will find itself and when it comes to the greatest power of all – LOVE! Where prejudices exist and where people constantly look down on one and deny the right to love whoever they want. This must be done! The more people who join and show that it does not matter, the more accepted maybe it will be! I long for the day I wake up and that kind of prejudice does not even exist. Because it will not!

1 Comment

Write Comment

%d bloggare gillar detta: