_MG_0410_MG_0429

I woke up to the terrible news that London has become the victim of another attack. Terror or not, this is insane! I feel completely crushed over all evil in the world. Because this is pure evil what is going on. I think it’s extremely unfair to put an entire religion in focus and blame an entire extension group. I feel for all civilians who are exposed. With Muslim background or not. Evil feeds evil and hatred! We have to fight back with love…

Jag vaknade upp till den hemska nyheten att London har blivit utsatt för ännu en attack. Terror eller inte, detta är fruktansvärt! Jag tycker att också att det är oerhört orättvist att sätta en hel religion i fokus och beskylla en hel forlkgrupp. Jag känner för alla civila som blir utsatta. Med muslimsk bakrund eller inte. Ondska föder ondska och hat! Vi måste slå tillbaka med kärlek…

Write Comment

%d bloggare gillar detta: